Jongeren zetten zich massaal actief in voor de samenleving

Het succes van het MDT-project KISS The Future

In september 2018 is R-Newt als een van de achtendertig proeftuinen van start gegaan met de maatschappelijke diensttijd (MDT) onder de noemer KISS The Future. Onder begeleiding van jongerenwerkers van R-Newt zetten zo’n 240 jongeren zich in voor de samenleving en hebben zo’n 3000 jongeren deelgenomen aan activiteiten in de Drechtsteden en Hart van Brabant.

Wat is KISS The Future?

KISS The Future staat voor Keep It Sweet & Simple. Oftewel: hou de toekomst simpel en zoet. Met KISS gaan jongeren het avontuur met zichzelf aan. Ze doen iets voor een ander en leren daar zelf ook veel van. Projectleider Chantal Buster: “De maatschappij is gericht op dingen die niet lukken bij jongeren. Hier kijken we naar wat wel lukt en daar gaan we van uit. Een coach staat naast hen en triggert deelnemers om die talenten naar boven te halen. Ik vind het hierbij belangrijk dat jongeren zelf kunnen bepalen wat ze gaan doen, want dan leren ze het meeste. Zo komen we er in gesprekken achter dat perspectief heel belangrijk is voor hen: ze willen een diploma hebben. Daarom ontwikkelen we informele leerroutes, waarbinnen jongeren aan hun competenties kunnen werken en badges kunnen verdienen.” De activiteiten die jongeren ontplooien zijn heel divers. Het varieert van het organiseren van een buurtfestival of buurtactiviteit tot het aan de slag gaan bij een poppodium, sportclub of kinderboerderij. We geven de jongeren mee dat ze het dicht bij zichzelf moeten houden en er vooral plezier aan moeten beleven.

Inmiddels is het KISS-project de motor achter vele jongereninitiatieven. Door de laagdrempelige manier van werken en de snelle beschikbaarheid van budget komen veel ideeën in rap tempo tot bloei: een idee kan in twee weken omgevormd worden tot een plan en succesvolle uitvoering. R-Newt-manager Floor van Berkel licht toe: “De maatschappelijke diensttijd is voor ons echt een waardevolle aanvulling op het, steeds minder wordende, activiteitenbudget van het jongerenwerk. En de resultaten, op korte en lange(re) termijn, mogen er zijn.”

En wat zijn die resultaten dan?

Legio, we hebben veel om trots op te zijn! Een heel groot voordeel is dat het jongerenwerk kan beschikken over de sociale infrastructuur in een wijk of dorp. Dit, in tegenstelling tot andere MDT-initiatieven die nog op zoek moeten naar jongeren die willen deelnemen. Daarnaast is het natuurlijk het belangrijkste dat jongeren vanuit eigen interesses en talenten activiteiten kunnen organiseren. Dit zorgt ervoor dat zij eerder gemotiveerd worden tot maatschappelijke participatie. Het is opvallend hoeveel verschillende ideeën er leven. Binnen KISS krijgen ze de ruimte om deze op vrijwillige basis te initiëren, organiseren en uit te voeren. Ze krijgen vanuit de MDT budget en worden begeleid door onze jongerenwerkers en jongerenwerkers uit de wijken.

Ieder initiatief is waardevol. Van een eenmalige ontmoeting met een oudere in de buurt tot de organisatie van een grote inzamelingsactie voor een nieuwe school in Syrië. En meer lokaal: jongeren die transgenderontmoetingen organiseren, jongeren die voorlichting geven over creditboys, weerbaarheidstrainingen verzorgen voor 18+-meiden of een writerscamp. Daarnaast ook een groep jongeren die in Hilvarenbeek allerlei activiteiten organiseert voor andere jongeren, jongeren die pannenkoeken bakken voor ouderen, zwemlessen verzorgen voor nieuwkomers en jongeren die de organisatie van grote evenementen op zich nemen, zoals bijvoorbeeld buurtspektakel Kroedoe Summer Vibes in Tilburg-West. En het mooiste: veel jongeren blijven na hun project actief betrokken bij het jongerenwerk.

Meer nieuws:

Performance-avond Art-Gang X Next Up @ WORM Rotterdam

Performance-avond Art-Gang X Next Up @ WORM Rotterdam

De Art-Gang organiseert vanaf 29 november haar tweede expositie. Zo’n 15 jongeren laten in WORM (Boomgaardsstraat 71, Rotterdam) hun werk zien, van haakwerk tot tekeningen, muziek, video, digitaal werk en nog veel meer. De jongeren laten zien wat ze interesseert en...

Bij de GSA mag je zijn wie je bent

Bij de GSA mag je zijn wie je bent

In een ideale wereld moet je als leerling altijd kunnen zijn wie je bent, welke seksuele geaardheid of genderidentiteit je ook hebt. En geaccepteerd worden, zonder dat je je hoeft te schamen of verantwoorden. Of gepest/uitgesloten te worden. Helaas is de realiteit...

Meld je aan voor Goirle Bivak

Meld je aan voor Goirle Bivak

Welkom bij de Goirle Bivak! De Goirle Bivak is een initiatief vanuit Leandro, een Next Up-deelnemer uit Goirle. Wat is nu precies een Bivak? Een Bivak is een training gericht op defensie waarbij je leert functioneren, communiceren en opereren binnen jouw groepje. Waar...