Jongeren zetten zich massaal actief in voor de samenleving

Het succes van het MDT-project KISS The Future

In september 2018 is R-Newt als een van de achtendertig proeftuinen van start gegaan met de maatschappelijke diensttijd (MDT) onder de noemer KISS The Future. Onder begeleiding van jongerenwerkers van R-Newt zetten zo’n 240 jongeren zich in voor de samenleving en hebben zo’n 3000 jongeren deelgenomen aan activiteiten in de Drechtsteden en Hart van Brabant.

Wat is KISS The Future?

KISS The Future staat voor Keep It Sweet & Simple. Oftewel: hou de toekomst simpel en zoet. Met KISS gaan jongeren het avontuur met zichzelf aan. Ze doen iets voor een ander en leren daar zelf ook veel van. Projectleider Chantal Buster: “De maatschappij is gericht op dingen die niet lukken bij jongeren. Hier kijken we naar wat wel lukt en daar gaan we van uit. Een coach staat naast hen en triggert deelnemers om die talenten naar boven te halen. Ik vind het hierbij belangrijk dat jongeren zelf kunnen bepalen wat ze gaan doen, want dan leren ze het meeste. Zo komen we er in gesprekken achter dat perspectief heel belangrijk is voor hen: ze willen een diploma hebben. Daarom ontwikkelen we informele leerroutes, waarbinnen jongeren aan hun competenties kunnen werken en badges kunnen verdienen.” De activiteiten die jongeren ontplooien zijn heel divers. Het varieert van het organiseren van een buurtfestival of buurtactiviteit tot het aan de slag gaan bij een poppodium, sportclub of kinderboerderij. We geven de jongeren mee dat ze het dicht bij zichzelf moeten houden en er vooral plezier aan moeten beleven.

Inmiddels is het KISS-project de motor achter vele jongereninitiatieven. Door de laagdrempelige manier van werken en de snelle beschikbaarheid van budget komen veel ideeën in rap tempo tot bloei: een idee kan in twee weken omgevormd worden tot een plan en succesvolle uitvoering. R-Newt-manager Floor van Berkel licht toe: “De maatschappelijke diensttijd is voor ons echt een waardevolle aanvulling op het, steeds minder wordende, activiteitenbudget van het jongerenwerk. En de resultaten, op korte en lange(re) termijn, mogen er zijn.”

En wat zijn die resultaten dan?

Legio, we hebben veel om trots op te zijn! Een heel groot voordeel is dat het jongerenwerk kan beschikken over de sociale infrastructuur in een wijk of dorp. Dit, in tegenstelling tot andere MDT-initiatieven die nog op zoek moeten naar jongeren die willen deelnemen. Daarnaast is het natuurlijk het belangrijkste dat jongeren vanuit eigen interesses en talenten activiteiten kunnen organiseren. Dit zorgt ervoor dat zij eerder gemotiveerd worden tot maatschappelijke participatie. Het is opvallend hoeveel verschillende ideeën er leven. Binnen KISS krijgen ze de ruimte om deze op vrijwillige basis te initiëren, organiseren en uit te voeren. Ze krijgen vanuit de MDT budget en worden begeleid door onze jongerenwerkers en jongerenwerkers uit de wijken.

Ieder initiatief is waardevol. Van een eenmalige ontmoeting met een oudere in de buurt tot de organisatie van een grote inzamelingsactie voor een nieuwe school in Syrië. En meer lokaal: jongeren die transgenderontmoetingen organiseren, jongeren die voorlichting geven over creditboys, weerbaarheidstrainingen verzorgen voor 18+-meiden of een writerscamp. Daarnaast ook een groep jongeren die in Hilvarenbeek allerlei activiteiten organiseert voor andere jongeren, jongeren die pannenkoeken bakken voor ouderen, zwemlessen verzorgen voor nieuwkomers en jongeren die de organisatie van grote evenementen op zich nemen, zoals bijvoorbeeld buurtspektakel Kroedoe Summer Vibes in Tilburg-West. En het mooiste: veel jongeren blijven na hun project actief betrokken bij het jongerenwerk.

Meer nieuws:

Pitch Night 7

Pitch Night 7

PitchNight#7 We blikken nog even terug op die geweldige Pitch Night van 10 november! Het was een supertoffe avond waarop 10 jongeren in de grote zaal van De Nieuwe Vorst hun idee gingen pitchen om zo een geldbedrag te winnen. Het gewonnen geldbedrag wordt gebruikt om...

De Next Up-ervaring van Daniel (Held van je eigen Verhaal)

De Next Up-ervaring van Daniel (Held van je eigen Verhaal)

Daniel deed mee met het project 'Held van je eigen Verhaal' en heeft daar vooral zichzelf heel goed leren kennen. Ook bouwde hij een sterke band op met andere jongeren, wat Next Up voor hem een groot succes maakte! Lees hieronder Daniels succesverhaal. Kan je een...

De Next Up-ervaring van Ciss (Tilburg Castle)

De Next Up-ervaring van Ciss (Tilburg Castle)

Ciss wilde met zijn Next Up-project mensen weer in beweging krijgen. Maar niet op een manier die al eerder gedaan was. Nee, het moest iets nieuws zijn. Zo gezegd, zo gedaan. In september vond Tilburg Castle plaats in het Spoorpark, een Aziatische sportdag met...