Brainstormen

Om je op weg te helpen zijn hieronder aan aantal brainstormtechnieken te vinden die je gaan helpen om van alle ideeën die jullie hebben het beste idee te kiezen.

Begin eerst bij jezelf en schrijf in ieder geval 3 ideeën op:

Idee 1: idee op basis van met welke doelgroep je (later) wilt werken

Idee 2: idee op basis van jouw eigen talent: waar ben je goed in?

Idee 3: idee op basis van een skill die je wilt ontwikkelen: podcasten, filmen, latte art, kunstschaatsen e.d. Schrijf alle ideeën op en ga met je groepje aan de slag met één van de volgende technieken:

 

Rollen:

Deze techniek laat je nadenken over nieuwe ideeën maar creëert ook verschillende perspectieven om je idee echt goed uit te kunnen voeren. Iedereen in je groepje doet even alsof hij/zij iemand anders is. Bedenk goed vanuit welke rol je wilt brainstormen, bijvoorbeeld vanuit de doelgroep, de directeur van de instelling waar je aan de slag kunt gaan, een vriend/vriendin, ouders van de doelgroep, professional, journalist etc.

Schrijf alle rollen die je kunt bedenken op kaartjes. Iedereen pakt er één en gaat bedenken hoe jullie idee past binnen zijn of haar rol. Wat vindt deze persoon belangrijk? Waar moet de oplossing sowieso aan voldoen? Wat zijn voor deze persoon de grootste problemen of obstakels?

 

Omgedraaid:

Denken in problemen is vaak makkelijker dan in oplossingen. Ga aan de slag met alle dingen die jullie al groep als potentieel probleem zien en stel jezelf de vraag hoe je ervoor kunt zorgen dat die problemen werkelijkheid worden. Bijvoorbeeld:

Hoe zorgen we ervoor dat onze doelgroep een zo verschrikkelijk mogelijke dag heeft?

Hoe zorgen we ervoor dat er niemand komt?

Hoe zorgen we ervoor dat zo veel mogelijk mensen zich bezeren?

Hoe voorkomen we dat de doelgroep deze activiteit zich nog herinnert volgend jaar?

Hoe zorgen we ervoor dat niemand geholpen wordt met ons idee?

Etc.

Schrijf alles op en ga met elkaar in gesprek: hoe lossen we alle problemen met ons idee op?

 

Grenzeloos:

Tijdens het brainstormen is het belangrijk dat je out of the box denkt, zoals je dat zo cliché kan zeggen. Maar toch is dat erg moeilijk en bedenken we vaak (onbewust) in problemen die onze ideeën beperken. Met het gebruik van deze techniek kun je dat een beetje voorkomen. Als je alle ideeën opgeschreven hebt kun je deze techniek gebruiken om een idee te kiezen of juist een nieuw idee te bedenken uit alle dingen die zijn opgeschreven. Je kunt dan bijvoorbeeld de volgende vragen stellen: Wat als we oneindig veel geld konden investeren? Wat als we de slimste persoon op aarde in ons team hadden? Wat als we onbeperkt ruimte hadden? Wat als we onbeperkt tijd hadden? Wat als we alle expertise konden inhuren? Wat als jij alles in je eentje alles mocht bepalen?

 

ABC ik kap ermee:

Het overkomt ons allemaal wel eens: inspiratieloos! Of misschien heb je juist te veel ideeën met je groep? Maak dan het ideeën ABC. Iedereen schrijft een idee op met alle letter van het alfabet: de A staat voor alle kinderen een ijsje, de B staat voor brandveiligheid, de C staat voor…

Schrijft zo veel mogelijk letters op waar je een mooi potentieel idee aan hangt, of een random woord als je het even niet weet. Overslaan mag natuurlijk ook! Je kan dit individueel doen en dan de rest bespreken, maar je kunt natuurlijk ook als groep één ABC invullen. Meerderen ideeën onder 1 letter kan natuurlijk. Bespreek alles en kies gezamenlijk het leukste, grappigste, beste, makkelijkste, of meest haalbare idee eruit en ga met dat idee aan de slag.

Zowel in de les als met je groepje zet je brainstormen in om creatieve ideeën te bedenken. Brainstormen is een belangrijk onderdeel naar jullie uiteindelijke idee dat uitgevoerd gaat worden. Dit kun je doen in 3 stappen.